Květen 2010

Prosba

21. května 2010 v 10:36 | Kalita
Nevím o čem mám psát?Tak se vás ptám.Můžete mě napsat na komentáře.

Valšské Meziříčí

18. května 2010 v 19:05 | Jakub Kalita |  Dějiny měst z Moravy
Meziříčí vzniklo na levém břehu Rožnovské Bečvy. Na pravém břehu byla založena obec Krásno, roku 1491 povýšená na městečko. Přestože měly několik staletí společnou vrchnost, ke spojení Meziříčí a Krásna v nynější Valašské Meziříčí došlo až v roce 1924. Poprvé se připomíná v r. 1297, městem je nazýváno od r. 1377. Původně se město nazývalo jen Meziříčí, přívlastek Valašské dostalo teprve v 18. století, ojediněle se objevuje roku 1718, do té doby bylo nazýváno Meziříčí nad Bečvou nebo Meziříčí pod Rožnovem. Krásno nad Bečvou leží na pravém břehu Bečvy Rožnovské a k Meziříčí bylo připojeno v r. 1924; Valašské Meziříčí se tak stalo největším městem na Valašsku. Obě obce mívaly stejnou vrchnost, kvetl v nich obchod a řemesla, ale ničily je války, morové epidemie a požáry. Významnou šlechtou zde byli Žerotínové, kteří nad Bečvou vybudovali renesanční zámek, jenž je v současné době jednou z nejrozsáhlejších kulturních památek v okrese. V druhé polovině 16. století bylo obehnáno kamennými hradbami. Za třicetileté války bylo několikrát poničeno útoky obou stran tak, že některé domy na předměstí, ale i uvnitř hradeb, již nebyly nikdy obnoveny. Hradby byly rozbořeny v polovině 19. století. Od roku 1850 bylo sídlem okresního hejtmanství. Krásno bylo povýšeno na městečko v roce 1491.Meziříčí vzniklo na levém břehu Rožnovské Bečvy. Na pravém břehu byla založena obec Krásno, roku 1491 povýšená na městečko. Přestože měly několik staletí společnou vrchnost, ke spojení Meziříčí a Krásna v nynější Valašské Meziříčí došlo až v roce 1924. Poprvé se připomíná v r. 1297, městem je nazýváno od r. 1377. Původně se město nazývalo jen Meziříčí, přívlastek Valašské dostalo teprve v 18. století, ojediněle se objevuje roku 1718, do té doby bylo nazýváno Meziříčí nad Bečvou nebo Meziříčí pod Rožnovem. Krásno nad Bečvou leží na pravém břehu Bečvy Rožnovské a k Meziříčí bylo připojeno v r. 1924; Valašské Meziříčí se tak stalo největším městem na Valašsku. Obě obce mívaly stejnou vrchnost, kvetl v nich obchod a řemesla, ale ničily je války, morové epidemie a požáry. Významnou šlechtou zde byli Žerotínové, kteří nad Bečvou vybudovali renesanční zámek, jenž je v současné době jednou z nejrozsáhlejších kulturních památek v okrese. V druhé polovině 16. století bylo obehnáno kamennými hradbami. Za třicetileté války bylo několikrát poničeno útoky obou stran tak, že některé domy na předměstí, ale i uvnitř hradeb, již nebyly nikdy obnoveny. Hradby byly rozbořeny v polovině 19. století. Od roku 1850 bylo sídlem okresního hejtmanství. Krásno bylo povýšeno na městečko v roce 1491. Zatímco ve 2. pol. 19. století vznikaly v Krásně n. B. průmyslové podniky, sklárny, továrny na hospodářské stroje, výroba kůží, textilu, keramiky, klobouků atd., byly v Meziříčí zřizovány střední a průmyslové školy; k nejstarším patřil Spolek katolických tovaryšů 1855. V roce 1863 přišel do Meziříčí advokát dr. Alois Mikyška. Jeho veřejná a politická práce ovlivňovala čtyřicet let veškeré dění města a celého Valašska. V r. 1871 bylo založeno gymnázium, o tři roky později byla zřízena odborná škola pro zpracování dřeva. Jistou zvláštností v meziříčském školství bylo dívčí gymnázium. Jako sídlo prvních českých středních škol na severovýchodní Moravě, muzeí a řady spolků bylo nazýváno Valašskými Athénami. V r. 1908 založil Rudolf Schlattauer první gobelínovou školu u nás. Dnes se jmenuje Moravská gobelínová manufaktura. Velký význam hospodářský, kulturní a společenský měly pro život města a celého Valašska také tiskárny. Náměstí i s přilehlými ulicemi je bohužel pouze torzem někdejšího původně středověkého města. Toto území je ohraničeno dnes již neexistujícími městskými hradbami a je od 10. září 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou (dále jen MPZ). Budova radnice pochází z r. 1677, od r. 1850 v ní bylo sídlo okresního úřadu a soudu. Po roce 1945 se město stalo jedním z center chemického a sklářského průmyslu. V roce 1960 byl zrušen okres Valašské Meziříčí a Valašské Meziříčí se tak přestalo užívat status okresního města, kterým se mohlo pyšnit 110 let[2]. Zatímco ve 2. pol. 19. století vznikaly v Krásně n. B. průmyslové podniky, sklárny, továrny na hospodářské stroje, výroba kůží, textilu, keramiky, klobouků atd., byly v Meziříčí zřizovány střední a průmyslové školy; k nejstarším patřil Spolek katolických tovaryšů 1855. V roce 1863 přišel do Meziříčí advokát dr. Alois Mikyška. Jeho veřejná a politická práce ovlivňovala čtyřicet let veškeré dění města a celého Valašska. V r. 1871 bylo založeno gymnázium, o tři roky později byla zřízena odborná škola pro zpracování dřeva. Jistou zvláštností v meziříčském školství bylo dívčí gymnázium. Jako sídlo prvních českých středních škol na severovýchodní Moravě, muzeí a řady spolků bylo nazýváno Valašskými Athénami. V r. 1908 založil Rudolf Schlattauer první gobelínovou školu u nás. Dnes se jmenuje Moravská gobelínová manufaktura. Velký význam hospodářský, kulturní a společenský měly pro život města a celého Valašska také tiskárny. Náměstí i s přilehlými ulicemi je bohužel pouze torzem někdejšího původně středověkého města. Toto území je ohraničeno dnes již neexistujícími městskými hradbami a je od 10. září 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou (dále jen MPZ). Budova radnice pochází z r. 1677, od r. 1850 v ní bylo sídlo okresního úřadu a soudu. Po roce 1945 se město stalo jedním z center chemického a sklářského průmyslu. V roce 1960 byl zrušen okres Valašské Meziříčí a Valašské Meziříčí se tak přestalo užívat status okresního města, kterým se mohlo pyšnit 110 let[2] .Sport Zrekonstruovaný zimní stadionVe městě sídlí druholigový hokejový klub HC Bobři Valašské Meziříčí, který hraje v nově zrekonstruovaném zimním stadionu. Fotbalový klub TJ Valašské Meziříčí hraje v současnosti Moravskoslezskou divizi E. Na vysoké úrovni je ve Valašském Meziříčí především tenis, místní tenisový klub zde pořádá i mezinárodní turnaje. Veřejnost má ve Valašském Meziříčí možnost bohatého sportovního vyžití. Především v místní části Kouty, kde se nachází, vedle zimního a fotbalového stadionu, nově zrekonstruované letní koupaliště a nedávno otevřený krytý bazén, který svým zázemím a množstvím atrakcí nemá v okolí konkurenci. V sousedství se také nachází 14 antukových kurtů(+ 1 tréninková zeď) tenisového klubu Deza a moderní tenisová krytá hala. Pro příznivce kolektivních sportů a atletiky je po celém městě rozeseto několik hřišť, především v okolí základních a středních škol, včetně běžecké dráhy na fotbalovém stadi.Školství [editovat] Základní školy Ještě do nedávna bylo ve městě 7 základních škol, z důvodu stále klesajícího počtu dětí školního věku byla k 1.9.2007 zrušena základní škola na ulici Zdeňka Fibicha.[5] Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167 Základní škola Valašské Meziříčí, Masarykova 291 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726 Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376 Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380 Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Poličná 276 [6] [editovat] Střední školy a odborná učiliště Ve městě existují významné vzdělávací instituce v čele s místním gymnáziem a několika střednímu školami. Dříve zde působilo potravinářské učiliště, které bylo 1.7.2007[7] sloučeno se ISŠ-COP Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí [editovat] Vysoké a vyšší odborné školy V současnosti působí ve Valašské Meziříčí vyšší odborná škola při obchodní akademii, což je detašovaného pracoviště ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Zájem o zřízení bakalářského oboru zde mělo i brněnské VUT[8], avšak to se nedokázalo dohodnout s městem na prostorách, a tak nakonec tento projekt ztroskotal. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí [editovat] Speciální školy Pokud se zmiňujeme o speciálních školách, je potřeba se zmínit o zdejší mateřské, základní a střední škole pro neslyšící, která je jedním z nejkvalitnějších vzdělávacích zařízení svého typu v Česku[9]. Mateřská, základní a střední škola pro neslyšící Zvláštní škola Valašské Meziříčí, Křižná 782 Základní umělecká škola Valašské Meziříčí. [editovat] Významní rodáci Tomáš Berdych, tenista Bohuslava Bradbrooková, spisovatelka a literární historička Markéta Irglová, skladatelka, zpěvačka, herečka Petr Fiala, frontman skupiny Mňága a Žďorp Jaroslav Levinský, tenista Rudolf Pernický, válečný hrdina († 2005) Miloslav Baláš, spisovatel († 1983) Hugo Kosterka, překladatel Marie Šťastná, básnířka Igor Indruch, spisovatel Stanislav Indruch, gymnasta, olympionik, protifašistický bojovník a podnikatel († 1974) Milan Baroš, fotbalista